in English

Agnieszka Jacobson-Cielecka

School of Form

zdjęcie Dan Daneliuk

School of Form to katedra wzornictwa Uniwersytetu SWPS, która w październiku
2011 roku przyjęła pierwszych studentów. Studia stacjonarne trwają
4 lata, a po ich ukończeniu absolwenci uzyskują tytuł licencjata Uniwersytetu
SWPS na kierunku wzornictwo. Nad unikalnym programem nauczania, który
łączy elementy edukacji projektowej i humanistycznej, pracował zespól ekspertów
pod przewodnictwem Lidewij Edelkoort, wieloletniej szefowej Design
Academy Eindhoven, która jest dyrektorem strategicznym i mentorem School
of Form. Tak przygotowany program studiów z zakresu wzornictwa otrzymał
najwyższą punktację w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
na kierunki zamawiane.
Studenci pierwszego roku przechodzą sześciotygodniowe kursy na każdej
z czterech specjalności oferowanych przez School of Form: domestic design,
fashion design, communication design oraz industrial design. Pozwala to na
zrozumienie specyfiki każdej z nich, odkrycie własnych predyspozycji i zainteresowań
oraz ułatwia wybór docelowej specjalności, której pogłębianie zaczyna
się już na drugim roku studiów. Równolegle studenci uczestniczą w zajęciach
humanistycznych i społecznych: antropologii, filozofii, psychologii i socjologii.
Poznają ich podstawy, by następnie na drugim roku skoncentrować się na
studiowaniu wybranych dwóch. W trakcie ostatnich trzech semestrów nauki
studenci wykorzystują jedną wybraną przez siebie dziedzinę humanistyki
w przygotowaniu projektu dyplomowego.
Wszystkie zajęcia, w tym również teoretyczne, mają formułę otwartych, interaktywnych
warsztatów. Studenci ćwiczą projektowanie eksperymentalne i konceptualne,
a także sposoby prezentowania rozwiązań. Każde zadanie uwzględnia
projekt, który może być prostym szkicem, modelem, bardziej zaawansowanym
prototypem lub w pełni funkcjonującym obiektem. Studenci mają do dyspozycji
profesjonalnie wyposażone, nowoczesne pracownie: krawiecką, komputerową,
foto-wideo, ślusarnię, stolarnię oraz warsztat ceramiczny.

www.sof.edu.pl